Xà lách vàng cao sản No.1 PN

16,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

 

  • Lá to tròn, dún vàng, Lá dày nặng ký, không bị dập rách trong mùa mưa.
  • Thời vụ gieo trồng: Quanh năm, vụ chính vào mùa mưa ( mưa ít).
  • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.
  • Khoảng cách trồng: Cấy hàng cách hàng 25cm, Cây cách cây trên hàng 15-20cm. 
  • Mật độ trồng/1000m2: Sạ 40-600g, Cấy 35-40g
  • Khối lượng: 10g