Siêu mập cây, kéo đọt Lan ORCHID ONE 50ml

75,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Siêu mập cây, kéo đọt Lan - Orchid One- 50ml

Thành phần:

Total Nitrogen (Nts): 5%; Avaible Phosphate (P2O5): 20%; ppm: Cu 2950; Fe: 2900; Zn: 2890; Mn: 2789; Mo: 299; Add: Nano Chitosan 2.5

Công dụng:

- Đẻ nhánh, đâm chồi, đẩy tược nhiều

- Phục hồi cây sau thu hoạch, tăng cường ra rễ, chồi

- Rút ngắn chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng

- Ra rễ mạnh, nhiều rễ, nở lá, dày lá

Hướng dẫn sử dụng:

- Hoa Lan 1 - 3ml/1 lít nước, tuỳ theo tuổi cây. Trung bình 10ml/16 lít nước.

- Đặc biệt dành cho cây mô 0.5 - 1ml/1 lít nước.

- Định kỳ 5 - 7 ngày/lần

- Rau màu: Các loại rau ăn lá và ăn củ: 1 - 2ml/1 lít nước. Định kỳ 5 - 7 ngày/lần