Khổ qua xanh PN No.10

23,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem
  • Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
  • Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
  • Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
  • Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.
  • Khối lượng: 2g
  •