Hạt giống cải thảo F1 glold 45 phú Nông - gói 1g

9,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Là loài rau ôn đới. Bắp nặng 0,8-1kg, cuốn bắp chặt. Độ đồng đều và năng suất cao. Khoảng cách trồng cây cách cây 35 – 40cm, hàng cách hàng 50 cm. Mật độ gieo: 1,5-2kg/ha.