Dạ Yên Thảo Viền

35,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem
  • Dòng hoa F1 với màu sắc đa dạng. Ra hoa sớm. Đường kính hoa 8-9cm.
  • Thần mềm, chịu nhiệt, dễ sống. Cây cao 20-25cm. 
  • Thời gian ra hoa: 75-80 ngày sau gieo.
  • Số hạt: 25 hạt bọc phấn
  •