Cải bẹ trắng lá vàng PN

14,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Cải bẹ trắng lá vàng Trồng được quanh năm. Cây lớn, lá tròn, màu vàng, bẹ dẹp hơi trắng, chiều cao cây 35 – 40 cm. Lá dày phát triển tốt. 

Thu hoạch 35 – 40 ngày sau gieo và 30 – 35 ngày sau cấy. Năng suất đạt 30 – 35 tấn/ha.  

Khối lượng: 20g