Cà chua F1 Phú Nông (T-11)

18,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem
  • Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
  • Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
  • Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.
 
  •